Usługi transformacji i przyspieszania działań partnerów dzięki AWS

 
 

Co oferujemy?

WDRAŻANIE

Ocena i migracja do chmury – przeanalizuj środowisko​, zrozum wymagania, opracuj plan, Przenieś pojedynczy serwer lub całe centrum danych, Niskie ryzyko, konkurencyjne ceny, usprawniony cykl sprzedaży.

ZARZĄDZANIE

Usługa zarządzana 24/7 dla AWS Amazon Web Services – proaktywne zarządzanie chmurą hybrydową 24/7, cel wyznaczany pod kątem partnerów, brak komercyjnego uzależnienia, ograniczenie ponoszonych z góry kosztów inwestycji i skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek.

OPTYMALIZACJA

Analizuj, raportuj i optymalizuj – stosuj najlepsze praktyki w zakresie projektu architektonicznego, wydajności, bezpieczeństwa, odporności i kosztów. Gruntowna wiedza i najlepsze w swojej klasie oprzyrządowanie.

Współpraca z Tech Data i korzystanie z usług AWS

Jakie są korzyści wynikające ze współpracy z Tech Data Services?

  • Tech Data pomoże przenieść działalność klienta do chmury przy niskim ryzyku, konkurencyjnych cenach i usprawnionym cyklu sprzedaży – wszystko to w ramach naszej usługi realizowanej pod własną marką.
  • Kierownicy projektów będą Cię wspierać podczas spotkań z klientami.
  • Uproszczony model cen, w którym wszystko jest zawarte w ramach podejścia typu „lift-and-shift” (podniesienia i przesunięcia).

AWS Cloud Assessment and Migration Service

Tech Data AWS Cloud Assessment and Migration Service (usługa oceny i migracji do chmury AWS firmy Tech Data) została zaprojektowana tak, aby pomóc w opracowaniu skutecznej strategii w celu przeprowadzenia pełnej integracji chmury i hybrydowego środowiska IT przy niższym ryzyku i mniejszej złożoności dla klientów.

Cloud Express

Cloud Express to oferta wsparcia technicznego 24/7 dla infrastruktury chmury publicznej firmy Tech Data. Nasze usługi realizowane pod własną marką umożliwiają partnerom optymalizację zasobów IT i ograniczenie wydatków związanych z chmurą.

Well-Architected review

Przestań zgadywać swoje potrzeby w zakresie wydajności, testuj systemy na skalę produkcyjną, automatyzuj, aby ułatwić eksperymenty architektoniczne, uwzględnij architektury ewolucyjne, napędzaj architektury przy użyciu danych, ulepszaj w ciągu dni symulacji.