Migracja do Chmury

 
 

Przedsiębiorstwa chętnie korzystają z rozwiązań w chmurze ze względu na ich skalowalność, elastyczność oraz efektywność kosztową, w związku z czym wiele z nich zamierza przeprowadzić migrację istniejących aplikacji i danych do nowych środowisk w chmurze. Przeniesienie aplikacji korporacyjnych i danych poza centrum danych lub między platformami w chmurze nie jest łatwym zadaniem. Specjalistyczna wiedza, narzędzia i planowanie pomagają zabezpieczyć wszystkie obszary, łącznie z kwestiami kosztów, bezpieczeństwa, zarządzania i szkolenia personelu.

Jak to działa: 

Migracje do chmury mogą różnić się skalą, czasem trwania, kosztami i poziomem złożoności. Zespół Tech Data blisko współpracuje z partnerami, aby zapewniać wiedzę i narzędzia niezbędne do obsługiwania migracji do chmury. Połączenie zautomatyzowanych narzędzi do wykrywania oferowanych przez inne firmy, produktów do integracji firmy Tech Data oraz sprawdzonych procesów umożliwia przyspieszenie realizacji projektów migracji do chmury przy zapewnieniu efektywnego wykorzystania kosztów. Usługi mogą być dostarczane lokalnie lub zdalnie, w zależności od wymagań klienta. Wymogiem wstępnym uzyskania usług dotyczących migracji do chmurze jest przeprowadzenie oceny Tech Data Cloud Assessment. Obejmuje to ocenę i próbne zaplanowanie migracji, pozwalające określić całkowity koszt posiadania oraz opracować plan migracji, który następnie można wdrożyć w życie. Firma Tech Data wykona i udokumentuje migrację każdego procesu i zapewni integrację pomiędzy systemami niezbędną do wyeliminowania wszelkich zakłóceń w świadczeniu usług IT. 

Czytaj więcej

Treści dotyczące migracji do chmury


Arkusz danych

Dowiedz się więcej, jak firma Tech Data może pomóc w migracji do chmury

Więcej informacji