Zabezpieczenia

 
 

W miarę jak technologia staje się coraz bardziej rozbudowana i wyrafinowana, zapewnienie sprawnego i bezpiecznego działania systemów informatycznych wymaga coraz bardziej specjalistycznych umiejętności i zasobów. Ten dodatkowy koszt stanowi ryzyko dla większości dostawców usług IT i często uniemożliwia im korzystanie z otwierających się przed nimi nowych możliwości.

Firma Tech Data pomaga pokonać wyzwanie w postaci niedostatecznych zasobów dzięki swojej ofercie zarządzanych usług. Zwiększając Twoje możliwości o wiedzę i doświadczenie certyfikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa firmy Tech Data, pomożemy Ci wejść na szybko rozwijający się rynek usług w dziedzinie zabezpieczeń, charakteryzujący się wysokimi marżami. Pozwoli Ci to czerpać zyski ze stałych strumieni przychodów i większego zaangażowania klientów bez odrywania się od podstawowej działalności Twojej firmy.

Dzięki zarządzanym usługom świadczonym przez firmę Tech Data pod Twoją marką własną możesz w łatwy sposób wykorzystać lub odsprzedawać dostęp do szerokiego zakresu umiejętności, zasobów, narzędzi i wstępnie zdefiniowanych usług, w miarę potrzeb. Jest to najbardziej elastyczny i pozbawiony ryzyka sposób na wejście w nowe obszary obsługi klientów lub odciążenie zespołów technicznych i umożliwienie im skoncentrowania się na projektach o wyższym priorytecie.

Czytaj więcej

Treści dotyczące zabezpieczeń w chmurze


Usługi zabezpieczeń — arkusz danych technicznych

Dowiedz się więcej o naszych zarządzanych usługach dotyczących zabezpieczeń

Więcej informacji