Amazon Glacier Vault (Bucket)

 

Amazon Glacier to bezpieczna, niezawodna i wyjątkowo tania usługa magazynowania danych umożliwiająca ich archiwizowanie i tworzenie kopii zapasowych online. Klienci mogą bezpiecznie przechowywać duże lub małe ilości danych, płacąc zaledwie 0,01 USD za gigabajt miesięcznie — znacząco mniej w porównaniu z rozwiązaniami lokalnymi. Aby obniżyć koszty, usługa Amazon Glacier jest zoptymalizowana pod kątem danych, do których dostęp jest uzyskiwany nieregularnie, gdzie czas pobrania może wynieść kilka godzin.

Najważniejsze funkcje Glacier Vault (Bucket):

Archiwa

Dane w usłudze Amazon Glacier są przechowywane w „archiwach”. Archiwum może zawierać dowolne dane, na przykład zdjęcie, film lub dokument. Można przesłać jako archiwum pojedynczy plik lub zagregować wiele plików w plik TAR lub ZIP i przesłać je jako jedno archiwum


Magazyn w skarbcu

Na potrzeby odzyskiwania po awarii lub okazjonalnego uzgadniania danych w usłudze Amazon Glacier utrzymywany jest magazyn wszystkich archiwów w każdym ze skarbców. Magazyn w skarbcu jest aktualizowany mniej więcej raz dziennie 

Zasady dostępu do skarbca

Zasady dostępu do skarbca umożliwiają łatwe zarządzanie dostępem do poszczególnych skarbców w usłudze Glacier. Można określić zasady dostępu bezpośrednio w skarbcu w celu przyznania dostępu do skarbca użytkownikom i grupom biznesowym należącym do organizacji, jak również zewnętrznym partnerom biznesowym


Kontrola dostępu
W usłudze Amazon Glacier wykorzystywane jest rozwiązanie AWS Identity and Access Management (IAM), co pozwala bezpiecznie kontrolować dostęp do danych AWS i danych w usłudze Amazon Glacier

 

Kliknij tu, aby zamówić: 

SES

StreamOne Enterprise Solutions (SES) nie używają poświadczeń InTouch.  Aby założyć konto, skontaktuj się z nami