Amazon Simple Storage Service

 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) oferuje programistom i zespołom IT bezpieczny, trwały i wysoce skalowalny magazyn obiektów. Rozwiązanie Amazon S3 cechuje się łatwą obsługą dzięki prostemu interfejsowi usług internetowych do przechowywania i pobierania dowolnych ilości danych z dowolnego miejsca sieci WWW. Korzystając z rozwiązania Amazon S3, płacisz tylko za miejsce dyskowe, które rzeczywiście wykorzystujesz. Nie ma opłat minimalnych ani kosztów konfiguracji.

Najważniejsze funkcje Simple Storage Service:

Replikacja w wielu regionach
Funkcja replikacji w wielu regionach umożliwia zautomatyzowaną, szybką i niezawodną replikację danych w różnych regionach AWS. Każdy obiekt przesłany do bloku danych S3 jest automatycznie replikowany w docelowym bloku danych w innym regionie AWS wybranym przez użytkownika

Szyfrowanie
Można przesyłać/pobierać dane do usługi Amazon S3 przy użyciu punktów końcowych z szyfrowanym połączeniem SSL. Rozwiązanie Amazon S3 może automatycznie szyfrować dane w spoczynku, oferując wybór między zarządzaniem kluczami przy użyciu usługi AWS Key Management Service (AWS KMS), zleceniem zarządzania nimi rozwiązaniu Amazon S3 i dostarczeniem własnych kluczy

Zarządzanie zabezpieczeniami i dostępem
Amazon S3 oferuje kilka mechanizmów kontrolowania i monitorowania, kto może uzyskać dostęp do danych, a także jak, kiedy i gdzie można uzyskać do nich dostęp.

Monitorowanie i kontrolowanie kosztów
Rozwiązanie Amazon S3 zawiera kilka funkcji zarządzania kosztami i kontrolowania ich, w tym oznaczanie bloków danych celem zarządzania alokacją kosztów oraz integracją z usługą Amazon CloudWatch pozwalającą na otrzymywanie alertów dotyczących rozliczania

Kliknij tu, aby zamówić: 

SES

StreamOne Enterprise Solutions (SES) nie używają poświadczeń InTouch.  Aby założyć konto, skontaktuj się z nami